Sådan måler man et køle- eller varmepumpeanlægs energieffektivitet.

SCOP

SCOP er en forkortelse for seasonal coefficient of performance. SCOP er en parameter, der viser, hvor effektiv en varmepumpe er til at levere varme set over et helt år. Udtrykt på en anden måde angives en varmepumpes effektivitet i SCOP værdi, og jo en højere SCOP-værdi, desto mere effektiv er varmepumpen. Skal du ud og investere i en varmepumpe, så gå efter de varmepumper med en høj SCOP værdi.

Selvom varmepumper er en af de mest effektive opvarmningsformer, så er det fornuftigt at sammenligne forskellige varmepumpers SCOP værdi, da der kan være penge at spare i forhold til forbruget af el og produktionen af varme. Desuden kan SCOP-værdien anvendes som udgangspunkt for europæiske minimumskrav og energimærkning, som varmepumper er forpligtet til at have ifølge  EU's lovkrav.

Når SCOP  værdien skal beregnes, opdeles varmesæsonen i et antal timer med forskellige temperaturer, som kaldes bins. Dette skal samlet set afspejle temperaturvariationerne over varmesæsonen. Der testes efter standarden EN 14825, som gælder for airconditionanlæg, væskekølere og varmepumper med eldrevne kompressorer til rumopvarmning og -køling.

Man kan vælge at udregne SCOP i tre forskellige klimazoner, da temperaturerne er forskellige i Europa, og temperaturerne har indvirkning på varmepumpens effektivitet. De tre klimazoner er: colder, warmer og average, hvor Danmark befinder sig i average. Der er desuden forskel på SCOP-værdien, hvis du har gulvvarme, og hvis du har radiatorer. Ved gulvvarme bliver varmepumpen typisk lidt mere effektiv.

SCOP-værdi på 5 = giver 5 kWh varme ved forbrug af 1 kWh el

COP

COP er en forkortelse for coeffecient of performance. COP angiver forholdet mellem den varme, varmepumpen leverer, og den mængde strøm, den bruger. Her gælder det også, at jo højere COP, desto højere effektivitet. COP og SCOP har samme fundament, men forskellen består i, at SCOP værdien viser årsmiddelsberegningen, og COP angiver et øjebliksbillede af varmepumpens effektivitet. Der testes efter standarden EN14511.

SCOP værdien giver en langt bedre indikation af varmepumpens effektivitet set over et år end COP, da SCOP-værdien er baseret på flere prøvninger og en lang række beregninger. COP-værdien er kun baseret på en enkelt prøvning ved en specifik udetemperatur eller væsketemperatur, og en temperatur på 7 °C afgiver sidenhen for eksempel vand ved 35°C til et gulvvarmeanlæg. Derfor giver COP-værdien ikke en retvisende indikation af, hvordan varmepumpens årsvirkningsgrad vil være.

SEER

SEER er en forkortelse for seasonal energy efficient ratio. SCOP og SEER er begge værdier, der viser en varmepumpes energieffektivitet, men der er forskel på de to begreber. SCOP  værdien er et udtryk for forholdet mellem produktionen af varme og forbruget af strøm i et varmepumpeanlæg, og SEER  værdien er udtryk for, hvor meget køling et anlæg producerer sammenlignet med forbruget af strøm set over et helt år.

For at beregne en SEER-værdien laver man tests, som gør én i stand til at kunne sige noget om driften for et helt år. Det hjælper med at finde ud af, hvilke økonomiske aspekter der er ved at have en varmepumpe. Da SEER-værdien beregnes hen over en fyringssæson ud fra et fastdefineret sæt af sæsonmæssige forbehold, er processen mere kompliceret end ved EER værdien, da der er mange flere faktorer, der spiller ind. Ved beregning af EER-værdier ser man, ligesom ved COP værdien, kun på et øjebliksbillede af varmepumpens effektivitet.

Ved beregning af SEER testes der efter standarden EN 14825, som gælder for airconditionanlæg, væskekølere og varmepumper med eldrevne kompressorer til rumopvarmning og -køling. Når man tester en varmepumpe for SEER, har man mulighed for at simulere de sæsonmæssige temperaturudsving under kontrollerede forhold. På den måde bliver varmepumpens effektivitet beregnet efter de samme forhold. Det giver et godt udgangspunkt for at sammenligne varmepumper.

EER

EER er en forkortelse for energy efficient ratio. EER er en værdi, der anvendes i forbindelse med køling, og det viser, hvor godt et klimaanlæg virker. Jo højere SEER-værdi, des bedre effektivitet og lavere energiregning.

Hvor SEER-værdien viser kølevirkningsgraden for en varmepumpe over et år, er EER-værdien et øjebliksbillede baseret på en enkelt prøvning ved en specifik temperatur. En beregning af SEER-værdien er derfor mere kompliceret, da den er baseret på flere prøvninger, men SEER-værdien giver tilmed også et bedre billede af varmepumpens effektivitet og årsvirkningsgrad, end EER gør.

Som det kan læses ovenfor er det lidt kompliceret udregningstabel man benytter for at finde ud af hvilke system der giver den største varmeeffektivitet pr. kWh derfor er det nemmere at ændre kWh. Til at lave en beregning med kroner.

Det betyder at skal man sammenligne de forskellige varmepumper så er det Scoop værdien der er den rigtige målestok.

 Lad os lave nogle Scoop eksempler på de forskellige varmekilder.

Et oliefyr har en Scoop værdi  på 0.75. Det betyder du betaler en krone og får for 0.75 øre ud af opvarmningen, resten af energien bruges på at opvarme kedel og skorsten.

En El radiator Har en scoop værdi på 1. Den koster en krone  og giver en Krone tilbage.

En luft til luft varmepumpe med en Scoop værdi på 5 koster en krone og giver altså 5 gange så meget tilbage. Men dertil skal man lægge opvarmning af brugsvand, da det ikke bliver opvarmet af en luft til luft varmepumpe. Til gengæld sparer man, ret meget energi på opvarmningsdelen i huset.

Lad mig komme med et eksempel fra vores eget sommerhus. Der blev i 2016 monteret en luft til vand varmepumpe. Den har en Scoop værdi på 4.65 og da vi udskiftede den med vores oliefyr, så var hele udskiftningen tjent hjem i 2019. Det er faktisk ret vildt at tænke på. Den har en forventet levetid på 20 år. Så det har og er en rigtig god forretning.

Nu tænker du nok hvorfor en luft til vandvarmepumpe har en lavere Scoop værdi end en luft til luft varmepumpe. Men det er såre simpelt. Når man ændrer en energiform til en anden så koster det 30%. af energien.

Som det kan ses af ovennævnte eksempler så er tilbagebetalingstiden, overraskende hurtigt tjent hjem. Derfor er det en rigtig god ide at få monteret en luft til luft varmepumpe. For så har vi slet ikke været omkring det bedre indeklima det også giver.

Håber dette har givet lidt klarhed over hvordan man laver disse udregninger, skulle det modsatte være tilfældet, så er man velkommen til at give os et kald. Så skal vi nok forklare det.

Husk så. Der findes ikke dumme spørgsmål. Der findes kun dumme svar.

 

Sådan fungerer en luft til luft-varmepumpe i huset.

En luft til luft-varmepumpe fungerer i princippet som et køleskab - bare den omvendte vej. Hvor køleskabet trækker varmen ud af madvarerne og slipper den ud på bagsiden af køleskabet, så trækker varmepumpen varmen ud af luften udenfor og bruger den til at opvarme luften inde i huset.

Rent teknisk består en luft til luft-varmepumpe af en inde- og en udedel, der er forbundet af tynde rør med kølemiddel. Kølemidlet fordamper og bliver til gas i udedelen og kondenserer og bliver til væske i indedelen. Den proces skaber varmeenergi, der bliver brugt til at opvarme indeluften, når den bliver trukket gennem indedelen. Der sidder en kompressor i udedelen som sørger for at processen bliver ved og ved.

 

3 gode grunde til, at varmepumpen er et oplagt valg til huset..

Selvom du ikke selv må installere en varmepumpe i dit hus, så er det stadig en relativ billig varmeløsning at installere. Alt efter størrelsen på dit hus koster det ofte kun 15.000-25.000 kr. at købe, få leveret og installeret en luft til luft-varmepumpe.

 

Sommerhuse.

Mange sommerhuse er bygget og designet til primært at blive brugt i årets varmeste måneder, hvor behovet for opvarmning er begrænset. Derfor er der også sjældent indlagt varmerør, installeret radiatorer eller gulvvarme. Men en varmepumpe er ikke afhængig af nogen af disse for at kunne varme sommerhuset op. Og du kan derfor spare mange penge ved ikke at skulle installere en centralvarmeløsning.

 

En luft til luft-varmepumpe bruger langt mindre strøm end elradiatorer

 

Selvom en luft til luft-varmepumpe er en relativt billig varmeløsning, så er elradiatorer langt billigere i indkøb. De koster ofte under 1.000 kr./stk. Men på den lange bane, så er varmepumpen en billigere løsning. Den bruger nemlig kun mellem en tredjedel og en fjerdedel af den el, som en elradiator bruger på at holde samme temperatur. Derfor vil du hvert år kunne spare penge på varmeregningen, og varmepumpen vil på få år kunne tjene sig selv hjem igen.

 

Luft til luft-varmepumpen kan også køle dit hus på de helt varme dage.

Det er ikke uden grund, at en luft til luft-varmepumpe til forveksling ligner de airconditionanlæg, man ser i massevis, når man rejser sydpå. I langt de fleste tilfælde er det nemlig samme princip, vi bruger til at opvarme vores huse med, som de bruger til at køle deres hjem ned med under varmere himmelstrøg.

Luft til luft-varmepumpen kan også sørge for at dit hus får et meget behageligt indeklima.

Det betyder også, at du på de helt varme dage kan bruge din luft til luft-varmepumpe til at køle dit hus ned med. Og præcis som du kender det fra charterferierne, kan du tage en dejlig kølig pause fra solens stråler indenfor, hvor varmepumpen kan køle huset mere ned, end hvad du ellers ville kunne opleve med almindelig gennemtræk.

De fleste kender lugten i et stillestående rum. En kælder lugter ofte af kælder for der ikke er en bevægelse i luften. Det kan en varmepumpe også hjælpe med for der cirkulere luften ud af indedelen. Så døjer man med et rum der lugter af kælder, så kan man med fordel også få monteret en varmepumpe med en inddel som sørger for at tørre luften og fordi der kommer cirkulation i rummet, så forsvinder lugten af gammel kælder.